Forcit Group stärker sin position som en modern teknologiexpert genom att förvärva ett globalt programvaruföretag från Portugal

FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängmedels- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Företaget, som startade sin verksamhet 1893 i Hangö, Finland, har under sin nästan 130-åriga historia vuxit från en liten lokal produktionsanläggning till en teknologikoncern i världsklass inom sina affärsområden. Koncernens affärsverksamhet omfattar civila sprängämnen samt till dem hörande…

FORCIT Groups årsberättelse 2020 är publicerad

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala Coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3. FORCIT Group ökade sin försäljning i alla affärsenheter jämfört med föregående år och koncernens omsättning var 11 procent högre jämfört med föregående…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för året som gått och önskar alla en riktigt god jul!

Samma människor, nytt namn, ännu bättre service

Bergsäker AB (SE), Oy Finnrock Ab (FI), och Bergcon AS (NO) är ledande konsultbolag inom rådgivning till infrastruktur-, mark-och anläggnings-, bergs- och gruvbranscherna i sina respektive länder. Vårt primära specialistområde är omgivningspåverkan som bland annat omfattar riskanalyser i samband med mark- och sprängarbeten, för- och efterbesiktningar samt mätning av vibrationer, buller och damm. Övriga specialistområden…

Nya Fordyn patrondimensioner

FORDYN-PRODUKTGRUPPEN UTÖKAS MED TVÅ NYA dimensioner. Nya dimensioner på Ø 36 x 560 mm och Ø 40 x 560 mm är nu tillgängliga i tillägg till de små (Ø 25–35 mm) papperspatroner och stora (Ø 43–85 mm) plastförpackade patroner. Produktionen av de nya patronstorlekarna startar i Hangö under sommaren. En ny patronmaskin har byggts i…

Firex M elektrisk sprängkapsel tillgänglig i sommar

Firex A-elektrisk sprängkapsel i Forcits produktsortiment kommer att ersättas med en ny Firex M-produkt tillverkad av MAXAM. Bytet görs av tillgänglighets- och kvalitetsskäl. Sprängkapslar med en r på 4 m kommer att vara de första som byts under maj-juni. Trådlängder på 6 m och 10 m kommer att bytas ut under sensommaren. För mer information…

Förändringar i Forcits styrels

Bolagsstämman som hölls 1a april har enhälligt valt general och tidigare försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg till ny styrelsemedlem. Karriären inom Försvarsmakten startade som stridspilot och har under årtiondeninnehållit många olika ledande positioner. Till Forcit medför Lindberg sin starka erfarenhet från internationella försvarssystem och professionella syn i säkerhetsfrågor.   Bolagsstämman tackar Juhani Kaskeala för ett långt och förtjänstfullt arbete som styrelsemedlem i Forcit.

Forcit fortsätter samarbetet med Boliden i större utsträckning

Boliden har överenskommit med Forcit om ett 5-årigt avtal gällande leverans av service och material av sprängmedel, från och med 2021-01-01 till 2025-12-31. Detta gäller Bolidens gruvor i Sverige och Boliden Kevitsa i Finland. ”Att förlänga avtalet är ett tydligt uttryck av förtroende från en viktig kund och visar att vi har fokuserat på rätt…

Ändring: PLATSEN FÖR BOLAGSSTÄMMAN FLYTTAD

Ändringar i arrangemangen för OY FORCIT AB:s ordinarie bolagsstämma – PLATSEN FÖR BOLAGSSTÄMMAN FLYTTAD Aktieägarna i OY FORCIT AB har kallats till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 1.4.2020 kl. 16.00. Ändringar i mötesarrangemangen har vidtagits för att trygga säkerheten för deltagarna och för att följa myndigheternas bestämmelser.   Ändringar i mötesarrangemangen På grund av…