NYHETER

Läs alla nyheterna på vår websidor

Arkiv

Ny sprängämnesprislista 6/2022 publicerad

Vår nya prislista för sprängämnen 6/2022 träder i kraft måndagen den 3 oktober 2022. På hemsidans framsida www.forcitexplosives.fi kan du alltid det aktuella priset för kilometeravgiften och Kemiitti-pumpavgiften. Du kan också alltid bekräfta priset vid beställning. Mer information: Lari Laine, Entreprenörer och återförsäljare, ovanjord tel. 040 8690 574 lari.laine@forcit.fi Jussi Saavalainen, Tunnelentreprenörer och gruvor tel.…

Årets Laddare (Vuoden Panostaja) söks igen!

Efter ett års paus samlar vi återigen förslag till Årets Laddare (Vuoden Panostaja). Årets Laddare kan ha utmärkt sig på många olika sätt. Laddaren kan ha en särskilt lång erfarenhet av sprängningsarbeten, eller kunskapen att utföra mycket krävande brytningsarbeten. Laddaren kan till exempel agera för att utveckla branschens säkerhet, teknologi eller kännedom om branschen. Laddaren…

Vi har uppdaterat transportpriserna för leveranser från 22 augusti 2022

Vi har sänkt våra priser per kilometer och Kemiittis pumpavgift. Prisnedgången har påverkats av det sänkta priset på bränslevätskor. De nya priserna gäller från 22 augusti 2022. ​​​​​​De aktuella priserna för Kilometer och Kemiitti pumpavgifter publiceras på hemsidan www.forcitexplosives.fi Om du har några frågor svarar vi gärna på dem. FORCIT Explosives säljteam Du hittar vår…

Ny prislista 5/2022 och transportpriser från 22.8.2022

Vår nya sprängämnesprislista 5/2022 träder i kraft måndagen den 22 augusti 2022. Prislistan tar hänsyn till den starka fortsatta kostnadsökningen för europeisk naturgas. Vi har också kontrollerat kilometerpriserna och Kemiittis pumpavgifter nedåt från och med den 22 augusti 2022 på grund av sänkningen av priset på bränslevätskor. De aktuella priserna för Kilometer- och Kemiit-pumpavgifter finns…

Vi har uppdaterat transportpriserna för leveranser från 25 juli 2022

​Vi har uppdaterat våra transportpriser. De nya priserna gäller från 25 juli 2022. ​​​​​​ De aktuella priserna för Kilometer- och Kemiitti-pumpavgifter publiceras på hemsidan www.forcitexplosives.fi Om du har några frågor svarar vi gärna på dem.   FORCIT Explosives säljteam Du hittar vår kontaktinformation här.

Vi har uppdaterat transportpriserna för leveranser från 4 juli 2022

​Vi har uppdaterat våra transportpriser på grund av höjda bränslepriser. De nya priserna gäller från 4 juli 2022. ​​​​​​ De aktuella priserna för Kilometer- och Kemiitti-pumpavgifter publiceras på hemsidan www.forcitexplosives.fi Vi övervakar ständigt marknadssituationen för råvaror och bränslen och utvärderar aktivt deras möjliga effekter på våra priser.   Om du har några frågor svarar vi…

Glad midsommar!

Forcit önskar en skön och avkopplande midsommar till alla kunder och samarbetspartners!

Ruutiset 1/2022- kundtidningen publicerats!

Det senaste numret av  vår kundtidning har publicerats! I detta nummer finns det till exempel artiklar om vibrationer orsakade av gruvbrytning, digital teknik inom gruv- och stenbrytningsindustrin, samt en presentation av arbetsfältet Boliden Kevitsa Mining Oy. Ruutiset publiceras två gånger om året och är endast tillgängligt på finska. Tidningen kan läsas digitalt: Läs tidningen här.

HÅLLBARHETSRAPPORTEN 2021 ÄR PUBLICERAD

Läs om exemplen och indikatorerna för FORCIT Groups hållbarhetsarbete i den nyligen publicerade rapporten Sustainability in Short 2021. Du kan läsa rapporten HÄR. Rapporten är endast på engelska. Kolla in FORCIT Groups hemsida: https://forcitgroup.com/

Forcit på Maxpo 5.–7.5.2022 – Kom och träffa oss!

Maxpo 2022 expo för jordbyggnads- och miljövårdsmaskiner, hålls to-lö 5–7.5.2022 på Hyvinge flygfält. Rekordstort antal företag, över 300, kommer att delta på Maxpo i år. Kom och träffa oss i vår monter A82! Mer information om expon http://maxpo.messukeskus.com/

NY SPRÄNGÄMNESPRISLISTA 3/2022 PUBLICERAD

Vår nya prislista för sprängämnen 3/2022 träder i kraft söndagen den 1.5.2022. Prislistan tar hänsyn till de senaste förändringarna i priserna på råvaror och inköpta produkter. Det aktuella priset för kilometeravgiften och Kemiitti-pumpavgiften hittar du alltid på hemsidans framsida www.forcitexplosives.fi Vi följer med marknadsläget för råvaror och bränslen, och utvärderar kontinuerligt den potentiella inverkan på…

Ny sprängämnesprislista 2/2022 publicerad

På grund av de kraftigt stigande råvarukostnaderna, framför allt för ammoniak och energi, kommer vi dessvärre att höja våra försäljningspriser. Vår nya prislista för sprängämnen 2/2022 träder i kraft måndagen den 21 mars 2022. På grund av de ständigt föränderliga bränslepriserna, kommer vi att flytta våra kilometeravgifter och Kemiitti-pumpavgifter till vår hemsida från och med…

FÖRÄNDRINGAR I LEVERANSKEDJAN OCH PRISER FÖR RÅMATERIAL

Vi har just fått information om att till följd av EU:s sanktioner har vissa råvaruleveranser från Ryssland avbrutits, vilket leder till betydande förändringar i leveranskedjan för våra råvaror. Vår främsta råmaterialleverantör har nu gått över till europeiska alternativ för gas i sin produktion. Detta kommer att ha en betydande effekt på våra råmaterialpriser. Prisändringen kommer…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Den nya sprängämnesprislistan 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021

Höjning av råvarupriser – ny sprängämnesprislista 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021 Prisutvecklingen på råvaror som används i sprängämnen har stigit kraftigt. Priset på huvudråvaran för ammoniumnitrat, ammoniak, har stigit till en mycket hög nivå. Det finns flera anledningar till det högre priset, av dem mest väsentliga är höjningen av energikostnader och efterfrågan…

Vi har publicerat miljödeklarationer för de flesta av våra produkter

Vi har publicerat miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) för de flesta av våra produkter. EPD:na är baserade på livscykelanalys (LCA, Life Cycle Analysis) och de sammanfattar alla utsläpp som uppstår när en produkt och dess råvaror produceras, levereras, används och förstörs. EPD hjälper oss och våra kunder att göra hållbara val. Forcits EPD:n verifieras av…

Maxpo-mässan har skjutits upp till våren

Maxpo-mässan har skjutits upp från hösten 2021 till våren 2022. Mässan kommer att hållas den 5–7 maj 2022 på Hyvinge flygplats. Maxpo är Finlands största utställning av bygg- och miljöunderhållsmaskiner. https://maxpo.messukeskus.com/?lang=en

Ruutiset – kundtidningen publiceras

Vår senaste utgåva av vår kundtidning har publicerats! Teman i detta nummer inkluderar ansvar i vår verksamhet, anordna fallskydd på bryttningsplats och Kruununsilta-projektet. Introducerar också nya människor du kan möta på i arbetsmiljö! Ruutiset publiceras två gånger om året och är endast tillgängligt på finska. Tidningen kan läsas digitalt: Öppna tidningen här.