HÅLLBARHETSRAPPORTEN 2021 ÄR PUBLICERAD

Läs om exemplen och indikatorerna för FORCIT Groups hållbarhetsarbete i den nyligen publicerade rapporten Sustainability in Short 2021. Du kan läsa rapporten HÄR. Rapporten är endast på engelska. Kolla in FORCIT Groups hemsida: https://forcitgroup.com/

Forcit på Maxpo 5.–7.5.2022 – Kom och träffa oss!

Maxpo 2022 expo för jordbyggnads- och miljövårdsmaskiner, hålls to-lö 5–7.5.2022 på Hyvinge flygfält. Rekordstort antal företag, över 300, kommer att delta på Maxpo i år. Kom och träffa oss i vår monter A82! Mer information om expon http://maxpo.messukeskus.com/

NY SPRÄNGÄMNESPRISLISTA 3/2022 PUBLICERAD

Vår nya prislista för sprängämnen 3/2022 träder i kraft söndagen den 1.5.2022. Prislistan tar hänsyn till de senaste förändringarna i priserna på råvaror och inköpta produkter. Det aktuella priset för kilometeravgiften och Kemiitti-pumpavgiften hittar du alltid på hemsidans framsida www.forcitexplosives.fi Vi följer med marknadsläget för råvaror och bränslen, och utvärderar kontinuerligt den potentiella inverkan på…

Ny sprängämnesprislista 2/2022 publicerad

På grund av de kraftigt stigande råvarukostnaderna, framför allt för ammoniak och energi, kommer vi dessvärre att höja våra försäljningspriser. Vår nya prislista för sprängämnen 2/2022 träder i kraft måndagen den 21 mars 2022. På grund av de ständigt föränderliga bränslepriserna, kommer vi att flytta våra kilometeravgifter och Kemiitti-pumpavgifter till vår hemsida från och med…

FÖRÄNDRINGAR I LEVERANSKEDJAN OCH PRISER FÖR RÅMATERIAL

Vi har just fått information om att till följd av EU:s sanktioner har vissa råvaruleveranser från Ryssland avbrutits, vilket leder till betydande förändringar i leveranskedjan för våra råvaror. Vår främsta råmaterialleverantör har nu gått över till europeiska alternativ för gas i sin produktion. Detta kommer att ha en betydande effekt på våra råmaterialpriser. Prisändringen kommer…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Den nya sprängämnesprislistan 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021

Höjning av råvarupriser – ny sprängämnesprislista 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021 Prisutvecklingen på råvaror som används i sprängämnen har stigit kraftigt. Priset på huvudråvaran för ammoniumnitrat, ammoniak, har stigit till en mycket hög nivå. Det finns flera anledningar till det högre priset, av dem mest väsentliga är höjningen av energikostnader och efterfrågan…

Vi har publicerat miljödeklarationer för de flesta av våra produkter

Vi har publicerat miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) för de flesta av våra produkter. EPD:na är baserade på livscykelanalys (LCA, Life Cycle Analysis) och de sammanfattar alla utsläpp som uppstår när en produkt och dess råvaror produceras, levereras, används och förstörs. EPD hjälper oss och våra kunder att göra hållbara val. Forcits EPD:n verifieras av…