Den nya sprängämnesprislistan 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021

Höjning av råvarupriser – ny sprängämnesprislista 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021 Prisutvecklingen på råvaror som används i sprängämnen har stigit kraftigt. Priset på huvudråvaran för ammoniumnitrat, ammoniak, har stigit till en mycket hög nivå. Det finns flera anledningar till det högre priset, av dem mest väsentliga är höjningen av energikostnader och efterfrågan…

Vi har publicerat miljödeklarationer för de flesta av våra produkter

Vi har publicerat miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) för de flesta av våra produkter. EPD:na är baserade på livscykelanalys (LCA, Life Cycle Analysis) och de sammanfattar alla utsläpp som uppstår när en produkt och dess råvaror produceras, levereras, används och förstörs. EPD hjälper oss och våra kunder att göra hållbara val. Forcits EPD:n verifieras av…

Maxpo-mässan har skjutits upp till våren

Maxpo-mässan har skjutits upp från hösten 2021 till våren 2022. Mässan kommer att hållas den 5–7 maj 2022 på Hyvinge flygplats. Maxpo är Finlands största utställning av bygg- och miljöunderhållsmaskiner. https://maxpo.messukeskus.com/?lang=en

Ruutiset – kundtidningen publiceras

Vår senaste utgåva av vår kundtidning har publicerats! Teman i detta nummer inkluderar ansvar i vår verksamhet, anordna fallskydd på bryttningsplats och Kruununsilta-projektet. Introducerar också nya människor du kan möta på i arbetsmiljö! Ruutiset publiceras två gånger om året och är endast tillgängligt på finska. Tidningen kan läsas digitalt: Öppna tidningen här.

Årets Laddare (Vuoden Panostaja) söks igen!

Efter ett års paus samlar vi återigen förslag till Årets Laddare (Vuoden Panostaja). Årets Laddare kan ha utmärkt sig på många olika sätt. Laddaren kan ha en särskilt lång erfarenhet av sprängningsarbeten, eller kunskapen att utföra mycket krävande brytningsarbeten. Laddaren kan till exempel agera för att utveckla branschens säkerhet, teknologi eller kännedom om branschen. Laddaren…

Företagsförvärvet är slutfört

FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängämnes- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Koncernen, som satsar stort på teknologi och digitalisering, meddelade idag att företagsförvärvet av O-Pitblast Lda har slutförts. Med förvärvet överförs hela mjukvarubolagets aktiekapital till FORCIT-koncernens ägo. I och med förvärvet kommer O-Pitblast Lda:s globala verksamhet att integreras i…

Nya utnämningar inom Forcits affärsområden

Från och med den 1 juni 2021 kommer förändringar i ledningspositionerna inom FORCIT Consulting och FORCIT Explosives att träda i kraft, med vilka vi strävar efter ett allt närmare samarbete mellan Forcits affärsområden och verksamhetsländer och en större fokuseringen på strategiska tillväxtprojekt. Vi tror, att genom närmare internt samarbete i enlighet med OneForcit-andan kommer vi…

Forcit Group stärker sin position som en modern teknologiexpert genom att förvärva ett globalt programvaruföretag från Portugal

FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängmedels- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Företaget, som startade sin verksamhet 1893 i Hangö, Finland, har under sin nästan 130-åriga historia vuxit från en liten lokal produktionsanläggning till en teknologikoncern i världsklass inom sina affärsområden. Koncernens affärsverksamhet omfattar civila sprängämnen samt till dem hörande…

FORCIT Groups årsberättelse 2020 är publicerad

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala Coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år. Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3. FORCIT Group ökade sin försäljning i alla affärsenheter jämfört med föregående år och koncernens omsättning var 11 procent högre jämfört med föregående…

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för året som gått och önskar alla en riktigt god jul!