Forcit Group i EFEE-konferensen i Helsingfors

Välkommen att träffa oss för den tionde EFEEs världskonferens om sprängämnen och sprängning i Helsingfors 15 – 18 september 2019! Den 10:e EFEE-konferensen med workshops, tekniska presentationer och utställning kommer att ta plats på Scandic Marina Congress Center, en kort promenad från Helsingfors vackra centrum med utsikt över vattnet samt öarna Valkosaari och Luoto. EFEE-konferensprogram är…

Kallelse till Bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 4.4.2019 kl. 15.00 på Restaurang Katajanokan Kasino, Maringatan 1, 00160 Helsingfors. På mötet behandlas de ärenden som enligt 14 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.   Aktieägare i Oy Forcit Ab som representerar mera än 50 % av samtliga…

Oy Forcit Ab får en ny verkställande direktör

Joakim Westerlund är utnämnd till Oy Forcit Ab:s nya verkställande direktör fr.o.m. 1.4.2019. Joakim Westerlund är teknologie doktor (processystemsteknik) och diplomingenjör (processteknik). Han fungerar för tillfället som företaget Owens Cornings teknologiska och operativa chef för den Europeiska mineralullsverksamheten, samt som medlem av Paroc Groups ledningsgrupp. Före detta arbetade han som divisionschef på Paroc Group, som…

Alla Anfo-produkter i 20kg säckstorlek

Storleken på Anfo WR-säcken förändras från 25 kg till 20 kg. Förändringen påverkar inte kg-priset på produkten. I fortsättningen finns alltså alla Anfo-produkter i samma säckstorlek (20 kg).

Forprime förändras: nytt namn Forprime 25

Det gamla lagret av hexogen håller nu på att ta slut, vilket leder till förändringar i produktutbudet. Hexogen har varit en av huvudingredienserna i Forprime. När det gäller Forprime har vi beslutat att ändra receptet. Den nya produkten kallas Forprime 25. Forprime 25 är en på sommaren 2018 CE-godkänd produkt och ett fullständigt färdigt koncept som ersätter Forprime. Den synligaste ä receptändringen är nog massans färg.…

Tillverkningen av REDEX upphör helt och hållet

Det gamla lagret av hexogen håller nu på att ta slut, vilket leder till förändringar i produktutbudet. Hexogen har varit en av huvudingredienserna i REDEX-produkterna. När det gäller REDEX -produktgruppen har vi tyvärr nått den situation att tillverkningen av REDEX upphör helt och hållet; uppskattningsvis i november. Alla dimensioner som har varit i bruk bortfaller.

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 4.4.2018 kl. 16.00 på Restaurang Savoy, Södra Esplanaden 14, Helsingfors. På mötet behandlas de ärenden som enligt 14 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Vänligen meddela om deltagandet i stämman senast den 28.3.2018 kl. 16.00 till bolagets kontor i Hangö…