MERIKEMIITTI

Merikemiitti är ett aluminiserat emulsionssprängämne för undervattensbrytning av klass 1.1. Produkten laddas i borrhålet genom pumpning med en specialtillverkad laddningsapparat. Merikemiitti är särskilt lämpligt för brytning av berg under vatten, vilket kräver hög laddningsgrad, snabb laddning och en produkt som är mycket tålig både mot vatten och hydrostatiskt tryck. Merikemiitti levereras till kunden i 1000…

KEMIITTI 810 UG

Kemiitti 810 är ett emulsionssprängämne som på laddningsstället måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen och laddas genom pumpning. Produkten laddas i borrhål underifrån, ovanifrån eller i lodrät riktning genom att pumpa med en underjordisk laddningsapparat. Produkten känsliggörs till ett färdigt sprängämne inom 10 till 30 minuter efter laddning. Kemiitti 810 är mångsidigt lämplig för underjordsbrytning, speciellt…

KEMIITTI 610

Kemiitti 610 är ett emulsionssprängämne med ammoniumnitratprillor (10–30 %) som tillsats som måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället och som vid laddningsstället pumpas rakt in i borrhålet med hjälp av en slang. Produkten känsliggörs i borrhålet till ett helt färdigt sprängämne inom 10 till 30 minuter efter laddning. Kemiitti 610 är lämplig för alla…

KEMIITTI 510

Kemiitti 510 är ett emulsionssprängämne med ammoniumnitratprillor (0–30 %) som tillsats som måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället. Produkten tillverkas i ett laddningsfordon som transporterar råvarorna och blandar dem vid laddningsplatsen. Efter blandning av produkten pumpas produkten direkt in i borrhålet med hjälp av en slang, där den känsliggörs till ett helt färdigt sprängämne…

ANFO, ANFO 800, ANFO 600 och AHTIANFO

ANFOr baserar sig på en blandning av prillad ammoniumnitrat och brännolja. Med tillsatsämnen kan ANFO också användas i fuktiga förhållanden eller i uppåtgående hål. ANFOr är sprängämnen för massbrytning som används som pipladdningar vid dagbrottsbrytningar samt i tunnelbrytningar. Fyra olika kvaliteter av ANFO har utvecklats för att passa olika förhållanden och användningsändamål. ANFO är avsedd…