F-CORD 10

F-cord 10 är en böjbar, plastbeklädd detonerande stubin. Sprängämnet i stubinen är pentrit (PETN). Beklädnaden är PVC och i F-Cord 10T-stubinen används miljövänligare termoplast. Detonerande stubin används bl.a. vid stenbrott samt precisions- och slätbrytning, när man vill att flera hål skall detonera momentant. Ofta använder man vid sådana arbeten även så lätt laddning att detonationen…