FORDYN P

Fordyn P-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller bland annat nitroglykol, ammoniumnitrat och pentrit. Fordyn P är lämplig för alla typer av sprängarbete under alla normala förhållanden. På grund av dess egenskaper används det särskilt vid undervattensbrytning, som bottenladdning vid dagbrytning och vid kanalbrytning. På grund av sin höga detonationshastighet är Fordyn P-patroner lämpliga detonatorer för sprängämnen av bulktyp såsom Anfo och Kemiitti. Eftersom Fordyn P kan portioneras exakt lämpar den sig även för sprängarbeten där man behöver mycket små mängder sprängämne.
Uppdaterad
Uppdaterad