Ruutiset

Ruutiset

Ruutiset är Forcits kundtidning, som publiceras två gånger per år. Tidningen behandlar varje gång aktuella saker och teknisk information till kunder. Tidningen är endast finskspråkig. 

Förslag för tidningens tema eller artiklar kan skickas till redaktionen forcit@forcit.fi. Till samma address kan man skicka information om addressförändringar. 

KONTAKT:

forcit@forcit.fi

Ruutiset 1/2021

OY FORCIT AB kundtidning

Teman i detta nummer inkluderar ansvar i vår verksamhet, anordna fallskydd på bryttningsplats och Kronbroarna-projektet. Innehåller också nyheter, aktuella frågor och produktinformation. Endast på finska.

Ruutiset 2/2020

OY FORCIT AB kundtidning

Teman i detta nummer inkluderar korona, investeringar och tillväxt, förnyelser av blasters-licenser och hållbarhetsåtgärder.

Ruutiset 1/2020

OY FORCIT AB kundtidning

Teman i detta nummer inkluderar sprängningsteknologier och applikationer, 50 år av FORCIT Consulting och Fordyn-produktfamiljen växer ytterligare. Dessutom finns en artikel om säkerhetsplanering i fält.

RUUTISET 1/2019

Oy Forcit AB: s kundtidning.

Teman inkluderar miljö och säkerhet, renoveringen av Mechelininkatu och årets laddare. Endast på finska.

RUUTISET 2/2018

OY FORCIT AB kundtidning

Vi introducerar ForDEX-systempaketet, kvalifikationerna för spränghanterare och FORCIT International – Omfattande leveranspaket till Island