Ruutiset

Ruutiset

Ruutiset är Forcits kundtidning, som publiceras två gånger per år. Tidningen behandlar varje gång aktuella saker och teknisk information till kunder. Tidningen är endast finskspråkig. 

Förslag för tidningens tema eller artiklar kan skickas till redaktionen (forcit(a)forcit.fi). Till samma address kan man skicka information om addressförändringar. 

KONTAKT:

forcit@forcit.fi

Ruutiset 2/2020

OY FORCIT AB kundtidning

Teman i detta nummer inkluderar Korona, tillväxt och investeringar, förnyelse av Laddares tillstånd och ansvar och hållbar utveckling.

Ruutiset 1/2020

OY FORCIT AB kundtidning

Teman i detta nummer inkluderar sprängningsteknologier och applikationer, 50 år av Forcit Consulting och Fordyn-produktfamiljen växer ytterligare. Dessutom finns en artikel om säkerhetsplanering i fält.

RUUTISET 1/2019

Oy Forcit AB: s kundtidning.

Teman inkluderar miljö och säkerhet, renoveringen av Mechelininkatu och årets Laddare. Endast på finska.

RUUTISET 2/2018

OY FORCIT AB kundtidning

Vi introducerar ForDEX-systempaketet, kvalifikationerna för spränghanterare och Forcit International – Omfattande leveranspaket till Island

RUUTISET 1/2018

Forcit is now 125 years old

125 år gammal Forcit, presentation av Hanko West Harbour förlängningsplats och Forcit International: Nordisk kunskap till världen