Vår kundtidning, Ruutiset, är ute igen!

Vår kundtidning, Ruutiset, är ute igen!

Den här gången är ämnena starkt underjordiska, men i jämlikhetens namn även ovan jord! På tidningens sidor finns t.ex. Tapojärvi vid Kemigruvan, samt Vuoden Panostaja 2022. Dessutom var det en allmän presentation av tändsystemet Daveytronic Swift, som nu även finns tillgängligt i Finland!
Därutöver finns givetvis aktuell produktinformation och nyheter från vårt affärsområde Consulting.

Här är länken till den elektroniska tidningen.

OBS: Tidningen finns bara på finska!