LADDSERVICE

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom brytningsarbeten genom hela projektets livscykel, från planeringsstadiet till arbetet med bortskaffande av oanvända sprängämnen.

Vi erbjuder laddservice som en tjänst åt våra kunder, vilka kan bokas från våra servicestationer över hela landet. Service kan beställas stationsvis beroende på våra tillgängliga resurser både för enstaka behov och med ett separat avtal för långsiktiga projekt.

Laddservice kan innehålla t.ex. följande uppgifter:

  • Transport av sprängämnen till laddningsplatsen
  • Applicera förfyllningen
  • Applicera bottenladdning
  • Koppling av salvan under Laddares kontroll och övervakning
  • Fungerar som skjutvakt i enlighet med instruktionerna från sprängningsledaren eller Laddaren
  • Fungerar som trafikledare under sprängningen (Tieturva I + riktning tillhandahållen av kunden)
  • Sortering och paketering av returnerade produkter på kundens vägnar
  • Hantering och bortskaffande av sprängämnen som har returnerats av kunden
Jarkko Manninen
Technical Manager

Om det finns ett behov av en anpassad tjänst relaterad till laddning är detta ”annat krävande laddningsarbete”. I det här fallet görs ett separat, skriftligt ”laddservice”-avtal. I det här fallet kan tjänsten till och med omfatta arbete som motsvarar ”Laddares uppgifter” på arbetsplatsen, såsom salvans laddningsplan, laddning och sprängning.

Laddservice kan beställas endast när de sprängämnen som används är tillverkade eller importerade av oss.

Stödtjänster finns också. Dessa inkluderar t.ex.:

Kontakta oss >>

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi också en god kunskap angående tillståndsfrågor.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Du får enkelt svar på alla dina frågor med ett telefonsamtal.