Hållbar utveckling

HÅLLBAR UTVECKLING LIGGER I KÄRNAN AV VÅR AFFÄRSVERKSAMHET

Vi kompromissar aldrig med säkerheten.

Våra produktion, produkter och tjänster möjliggör ett hållbart samhälle.

SUSTAINABILITY IN SHORT

Sustainability in short-dokumentet introducerar vi vårt hållbarhetsrelaterade arbete. Du lär dig hur hållbarhet hanteras i vår verksamhet och vilken typ av data vi samlar in och mäter.

LIVSCYKELANALYS (LCA)

De flesta av våra produkter har miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration). Alla EPD-dokument kan hittas genom att klicka på länken nedan.

Vi förbinder oss till att ständigt utveckla vår verksamhet beträffande säkerhets-, miljö- och kvalitetsfrågor.

FORCIT Leadership Team