Forcit fortsätter samarbetet med Boliden i större utsträckning

Boliden har överenskommit med Forcit om ett 5-årigt avtal gällande leverans av service och material av sprängmedel, från och med 2021-01-01 till 2025-12-31.
Detta gäller Bolidens gruvor i Sverige och Boliden Kevitsa i Finland.

”Att förlänga avtalet är ett tydligt uttryck av förtroende från en viktig kund och visar att vi har fokuserat på rätt saker och lyckats med dem,” säger Tommi Halonen, Operativ Chef och vice VD, Forcit Explosives, och fortsätter: ”Med avtalet kommer Forcits position som Nordens ledande sprängämnesoperatör att stärkas ytterligare, samtidigt som vi även säkerställer servicekvalitet och tillgänglighet för våra andra kunder. Det är också viktigt att ta poängtera till sysselsättningseffekterna av ett avtal av denna typ. Med avtalet säkerställer vi vår position som inhemsk arbetsgivare i Finland och Sverige”.

Avtalet är en fortsättning på det samarbete som inleddes 2011 och och omfattar totalt 6 gruvor.

Under 127 år har Forcit Explosives vuxit från en liten leverantör av dynamit till en omfattande leverantör av sprängämnesrelaterade tjänster och blivit en industriledare. Utgångspunkten för verksamheten som baserar sig på nordiska värderingar är ett sömlöst samarbete med kunderna för att uppnå gemensam framgång.

Boliden AB är ett svenskt metallföretag som specialiserat sig på mineralprospektering, gruvdrift, smältning och metallåtervinning. Bolidens huvudprodukter är zink och koppar, förutom att de producerar guld, silver, nickel och bly. Mer information på: https://www.boliden.com/