FÖRÄNDRINGAR I LEVERANSKEDJAN OCH PRISER FÖR RÅMATERIAL

Vi har just fått information om att till följd av EU:s sanktioner har vissa råvaruleveranser från Ryssland avbrutits, vilket leder till betydande förändringar i leveranskedjan för våra råvaror. Vår främsta råmaterialleverantör har nu gått över till europeiska alternativ för gas i sin produktion. Detta kommer att ha en betydande effekt på våra råmaterialpriser. Prisändringen kommer att träda i kraft med kort varsel.

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet och leveranser. Vi håller på att bedöma effekterna av den förändrade situationen på våra priser just nu och kommer att ge mer information under de kommande dagarna.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.