Den nya sprängämnesprislistan 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021

Höjning av råvarupriser – ny sprängämnesprislista 2/2021 träder i kraft den 13 september 2021

Prisutvecklingen på råvaror som används i sprängämnen har stigit kraftigt. Priset på huvudråvaran för ammoniumnitrat, ammoniak, har stigit till en mycket hög nivå. Det finns flera anledningar till det högre priset, av dem mest väsentliga är höjningen av energikostnader och efterfrågan på ammoniak i förhållande till tillverkningskapacitet. Priserna på oljebaserade råvaror (inklusive plast) och transportkostnaderna har också stigit betydligt.

På grund av kostnadsökningarna kommer vi att publicera en uppdaterad prislista för sprängämnen, som träder i kraft den 13 september 2021.
Ökningarna gäller såväl produkter som påverkas av stigande ammoniakkostnader som transportkostnader.

 

Mer information:

Lari Laine, Entreprenörer och återförsäljare
tel. 040 8690 574
lari.laine@forcit.fi

Jussi Saavalainen, Tunnelentreprenörer och gruvor
tel. 040 8690 519
jussi.saavalainen@forcit.fi

Janne Lehto, Försäljnings- och servicechef
tel. 040 519 0525
janne.lehto@forcit.fi

 

Obs: Om du inte har fått vårt nyhetsbrev kan du prenumerera på det genom att skicka ett meddelande till din kundansvariga eller till adressen: mari.halonen@forcit.fi