Firex M elektrisk sprängkapsel tillgänglig i sommar

Firex A-elektrisk sprängkapsel i Forcits produktsortiment kommer att ersättas med en ny Firex M-produkt tillverkad av MAXAM. Bytet görs av tillgänglighets- och kvalitetsskäl. Sprängkapslar med en r på 4 m kommer att vara de första som byts under maj-juni. Trådlängder på 6 m och 10 m kommer att bytas ut under sensommaren. För mer information om deras tillgänglighet, kontakta vår försäljning eller ring vårt ordernummer.

Försäljningen av Firex A kommer i framtiden att koncentreras till Orikorpi, Tusby, där Firex M också finns tillgänglig. På andra orter och hos andra återförsäljare finns Firex M tillgänglig i alla trådlängder redan på sommaren. Med denna förändring kommer antalet tillgängliga intervallnummer att ökas med 10. Numren 21–30 blir tillgängliga, i vilka intervalltiden förskjuts med steg om 50 ms. Motståndet för den elektriska sprängkapseln förblir densamma som tidigare och är 3,6 ohm. Kopplingshylsorna har förbättrats och är i olika färger i olika trådlängder.

Påminnelse: Endast elektriska sprängkapslar tillverkade av samma tillverkare och som tillhör samma grupp av sprängkapslar får användas i samma strömkrets. Firex A och Firex M får inte användas på samma strömkrets.

Firex M säkerhetsdatablad (1.4B, 1.4S) och bruksanvisning finns på den egna produktsidan.

 

Ytterligare information:

Lari Laine, lari.laine@forcit.fi, 040 869 0574

Janne Järvinen, janne.jarvinen@forcit.fi, 040 869 0554