FORCIT Groups årsberättelse 2020 är publicerad

FORCIT Groups verksamhet utvecklades positivt under året, den globala Coronapandemin till trots, och samtliga affärsområden uppvisade tillväxt mot föregående år.

Säkerhetsprestandan förbättrades klart och koncernens olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) minskade till 1,3.

FORCIT Group ökade sin försäljning i alla affärsenheter jämfört med föregående år och koncernens omsättning var 11 procent högre jämfört med föregående år. Koncernens rörelseresultat ökade avsevärt jämfört med 2019, nettoskulden minskade klart och koncernens soliditet förbättrades.

Personalen skonades från allvarliga COVID-hälsoproblem och koronasituationens effekter på operationerna var relativt små.

Ambitionen för det löpande året är tydlig. Vi kommer att fortsätta den dagliga strävan till att leverera den bästa kundupplevelsen och arbeta för att få branschledande roll inom hållbarhet.

Läs årsberättelsen här.