Företagsförvärvet är slutfört

FORCIT Group, en mångsidig nordisk expert inom sprängämnes- och brytningsindustrin, förverkligar sina mål gällande tillväxt och internationalisering. Koncernen, som satsar stort på teknologi och digitalisering, meddelade idag att företagsförvärvet av O-Pitblast Lda har slutförts. Med förvärvet överförs hela mjukvarubolagets aktiekapital till FORCIT-koncernens ägo.

I och med förvärvet kommer O-Pitblast Lda:s globala verksamhet att integreras i Forcits verksamhet. Efter transaktionen har Forcit som koncern nästan 500 anställda i Finland, Sverige, Norge och nu också i Portugal. O-Pitblast Lda kommer att fortsätta som ett oberoende dotterbolag, som en del av de internationella civila sprängämnesfunktionerna.