Forprime förändras: nytt namn Forprime 25

Det gamla lagret av hexogen håller nu på att ta slut, vilket leder till förändringar i produktutbudet. Hexogen har varit en av huvudingredienserna i Forprime.

När det gäller Forprime har vi beslutat att ändra receptet. Den nya produkten kallas Forprime 25. Forprime 25 är en på sommaren 2018 CE-godkänd produkt och ett fullständigt färdigt koncept som ersätter Forprime. Den synligaste ä receptändringen är nog massans färg. När det gäller de tekniska egenskaperna har inga förändringar skett. Produkten fungerar vid underjordsbrytningar på samma sätt som sin föregångare.