Förändringar i Forcits styrels

Bolagsstämman som hölls 1a april har enhälligt valt general och tidigare försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg till ny styrelsemedlem. Karriären inom Försvarsmakten startade som stridspilot och har under årtiondeninnehållit många olika ledande positioner. Till Forcit medför Lindberg sin starka erfarenhet från internationella försvarssystem och professionella syn i säkerhetsfrågor.  

Bolagsstämman tackar Juhani Kaskeala för ett långt och förtjänstfullt arbete som styrelsemedlem i Forcit.