Ny sprängämnesprislista 2/2022 publicerad

På grund av de kraftigt stigande råvarukostnaderna, framför allt för ammoniak och energi, kommer vi dessvärre att höja våra försäljningspriser.

Vår nya prislista för sprängämnen 2/2022 träder i kraft måndagen den 21 mars 2022.

På grund av de ständigt föränderliga bränslepriserna, kommer vi att flytta våra kilometeravgifter och Kemiitti-pumpavgifter till vår hemsida från och med den 21 mars 2022. På hemsidans framsida www.forcitexplosives.fi hittar du alltid det aktuella priset för kilometeravgiften och Kemiitti-pumpavgiften. Du kan också alltid bekräfta priset vid beställning.

Vi följer upp situationen och utvärderar kontinuerligt den potentiella inverkan på vår verksamhet.

Vi kommer fortsättningsvis att ha en nära dialog med våra kunder, leverantörer och partners för att diskutera utvecklingen av situationen. Vi kommer alltid att meddela våra kunder omedelbart om eventuella ytterligare åtgärder.

 

Mer information:

Lari Laine, Entreprenörer och återförsäljare, ovanjord
tel. 040 8690 574
lari.laine@forcit.fi

Jussi Saavalainen, Tunnelentreprenörer och gruvor
tel. 040 8690 519
jussi.saavalainen@forcit.fi

Janne Lehto, försäljnings- och servicedirektör
tel. 040 519 0525
janne.lehto@forcit.fi

 

Obs: Om du inte får vårt nyhetsbrev ännu kan du prenumerera på vår lista genom att skicka ett meddelande till din servicerepresentant eller till: mari.halonen@forcit.fi