NY SPRÄNGÄMNESPRISLISTA 3/2022 PUBLICERAD

Vår nya prislista för sprängämnen 3/2022 träder i kraft söndagen den 1.5.2022. Prislistan tar hänsyn till de senaste förändringarna i priserna på råvaror och inköpta produkter.

Det aktuella priset för kilometeravgiften och Kemiitti-pumpavgiften hittar du alltid på hemsidans framsida www.forcitexplosives.fi

Vi följer med marknadsläget för råvaror och bränslen, och utvärderar kontinuerligt den potentiella inverkan på våra priser.

Vi kommer fortsättningsvis att ha en nära dialog med våra kunder, leverantörer och partners för att diskutera utvecklingen av situationen. Vi kommer alltid att meddela våra kunder omedelbart om eventuella ytterligare åtgärder.

 

Mer information:

Lari Laine, Entreprenörer och återförsäljare, ovanjord
tel. 040 8690 574
lari.laine@forcit.fi

Jussi Saavalainen, Tunnelentreprenörer och gruvor
tel. 040 8690 519
jussi.saavalainen@forcit.fi

Janne Lehto, Försäljnings- och servicedirektör
tel. 040 519 0525
janne.lehto@forcit.fi