Outokumpu belönade Forcit som Contractor of The Year

Outokumpu Ferrochrome i Kemi, Finland har gett Forcit utmärkelsen Contractor of the Year.
Forcit fick priset för sitt effektiva samarbete med Outokumpu för att skapa en säker arbetsplats, förebygga olycksfall och utveckla säkerhetskulturen. Utöver Forcit delade Outokumpu ut priset till tre av sina andra entreprenörer.

Enligt Outokumpu har Forcits gruvteam i Kemi följt deras verksamhetspolicy och standarder ytterst noggrant och på ett sätt som leder till en kontinuerlig förbättring av den allmänna säkerheten. De senaste fem åren i gruvan har förflutit helt utan olycksfall, och det har dessutom inträffat färre tillbud än genomsnittet. Vi fick också beröm för vår utvecklingsverksamhet. Outokumpu upplever att Forcit arbetar proaktivt för att utveckla riskbedömningen och sina interna riktlinjer. Vårt arbete i gruvan håller hög kvalitet och vi sörjer för en ren och prydlig arbetsmiljö. Inte heller de andra aktörerna har haft något att anmärka på vad gäller vår verksamhet. Eftersom det handlar om en noggrant kontrollerad bransch ställs det krav på ett särskilt ansvar och särskilda skyldigheter, och även där anser Outokumpu att Forcit varit en förebild. Vid myndighetsbesiktningar har det inte framkommit några anmärkningar eller avvikelser.

För oss på Forcit är priset som Årets entreprenör ett fantastiskt bevis på våra höga ambitioner när det gäller säkerhetsfrågor. Säkerheten kommer alltid först, och den är också en av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår verksamhet. Det är viktigt för oss att våra kunder och andra samarbetspartner upplever oss som en ansvarsfull aktör.

Priset till vårt gruvteam delades ut på en festlig tillställning vid gruvan i Kemi den 3 februari. Vår vd Joakim Westerlund tillsammans med Jukka Aho som är ansvarig för Forcits verksamhet i gruvan i Kemi och vår HSEQ-chef Saila Savolainen tog emot Outokumpus pris, en pristavla tillverkad av finskt rostfritt stål och trä. Den kommer att påminna oss om ett väl utfört arbete och inspirera oss till att fortsätta utveckla säkerheten. Det hedrande priset stärker dessutom vårt synsätt att varje arbetsolycksfall går att förhindra och att vårt arbete mot detta mål är extremt viktigt.