Oy Forcit Ab får en ny verkställande direktör

Joakim Westerlund är utnämnd till Oy Forcit Ab:s nya verkställande direktör fr.o.m. 1.4.2019.

Joakim Westerlund är teknologie doktor (processystemsteknik) och diplomingenjör (processteknik). Han fungerar för tillfället som företaget Owens Cornings teknologiska och operativa chef för den Europeiska mineralullsverksamheten, samt som medlem av Paroc Groups ledningsgrupp. Före detta arbetade han som divisionschef på Paroc Group, som affärsverksamhetens utvecklingschef samt operativ chef. Han är också docent (produktionsekonomi) och har gjort forskningsarbete (Åbo Akademi och University College of London).

Nuvarande verkställande direktör Ulf Sjöblom har varit i Forcits tjänst i 20 år som styrelsemedlem, affärsverksamhetens utvecklingschef och verkställande direktör.

”Vi tackar den avgående verkställande direktören för en lång och framgångsrik karriär inom Forcit. Ulf Sjöbloms sakkunskap är fortfarande viktigt för företaget då han fortsätter med rollen som Senior Adviser” säger Forcits styrelseordförande Lauri Stadigh.

Oy Forcit Ab är ett traditionsrikt kemiföretag under ständig utveckling, specialiserat på tillverkning av högklassiga sprängämnesprodukter för civilt och militärt bruk samt konsulterings- och utbildningstjänster inom gruvbrytningsbranschen. Företaget är den ledande tillverkaren av sprängämnen i Norden.