Ruutiset 1/2022- kundtidningen publicerats!

Det senaste numret av  vår kundtidning har publicerats! I detta nummer finns det till exempel artiklar om vibrationer orsakade av gruvbrytning, digital teknik inom gruv- och stenbrytningsindustrin, samt en presentation av arbetsfältet Boliden Kevitsa Mining Oy.

Ruutiset publiceras två gånger om året och är endast tillgängligt på finska.
Tidningen kan läsas digitalt:

Läs tidningen här.