Nya Fordyn patrondimensioner

FORDYN-PRODUKTGRUPPEN UTÖKAS MED TVÅ NYA dimensioner. Nya dimensioner på Ø 36 x 560 mm och Ø 40 x 560 mm är nu tillgängliga i tillägg till de små (Ø 25–35 mm) papperspatroner och stora (Ø 43–85 mm) plastförpackade patroner. Produktionen av de nya patronstorlekarna startar i Hangö under sommaren.

En ny patronmaskin har byggts i vår dynamitavdelning under våren. Med den nya maskinen kan vi, förutom de nya Fordyn-patronerna Ø36 mm och Ø40 mm, också tillverka välkända Ø43 mm-dynamitpatroner. Så förutom de nya produkterna får vi också ytterligare kapacitet för Fordyn-patronerna som redan finns i sortimentet.

Projektet har pågått sedan årets början, eftersom säkerheten i samband med produktionsförändringar ställer stora krav på tidtabellen. Under våren har vi t.ex. utfört flera testkörningar med en inert (icke-explosiv) testmassa. Under testkörningarna försöker vi, genom att simulera olika speciella situationer, hitta så många potentiella störningspunkter som möjligt och att göra nödvändiga förbättringar av produktionsprocessen baserat på dessa observationer.

Vi satsar på testerna för att säkerställa att produktionen med själva sprängämnet är säker, högkvalitativ och problemfri från början.