Vår kundtidning, Ruutiset, är ute igen!

Vår kundtidning, Ruutiset, är ute igen!

Här är länken till den elektroniska tidningen.

OBS: Tidningen finns bara på finska!