Vår nya sprängämne prislista 4/2023

Vår nya sprängämne prislista 4/2023 träder i kraft  den 1 April 2023.

De aktuella priserna för Kilometer- och Kemiitti-pumpavgifter publiceras på framsidan av vår hemsida, www.forciteexplosives.fi.

Vi svarar gärna på frågor.
Tveka inte att kontakta oss!

Mer information:

Lari Laine, Entreprenörer, ovanjord och återförsäljare
puh. 040 8690 574
lari.laine@forcit.fi

Jussi Saavalainen, Tunnelentreprenörer och gruvor
puh. 040 8690 519
jussi.saavalainen@forcit.fi

Janne Lehto, Direktör för försäljning och service
puh. 040 519 0525
janne.lehto@forcit.fi