Vi har publicerat miljödeklarationer för de flesta av våra produkter

Vi har publicerat miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) för de flesta av våra produkter.

EPD:na är baserade på livscykelanalys (LCA, Life Cycle Analysis) och de sammanfattar alla utsläpp som uppstår när en produkt och dess råvaror produceras, levereras, används och förstörs. EPD hjälper oss och våra kunder att göra hållbara val.

Forcits EPD:n verifieras av EPD-Norge och de kan hittas från EPD-Norges webbplats:

https://www.epd-norge.no/epd-search-result/?q=forcit&categoryID=482