Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 4.4.2018 kl. 16.00 på Restaurang Savoy, Södra Esplanaden 14, Helsingfors.

På mötet behandlas de ärenden som enligt 14 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Vänligen meddela om deltagandet i stämman senast den 28.3.2018 kl. 16.00 till bolagets kontor i Hangö per telefon +358 (0)40 8690 202 eller per e-post pia.holmstrom@forcit.fi

Hangö den 12.3.2018
Oy Forcit Ab
Styrelsen

Årsberättelsen 2017 finns att läsa och ladda ner på Forcits hemsida www.forcit.fi/foeretaget

Du kan också be om digital eller tryckt årsberättelse av assistent, administration och HR, Pia Holmström på adressen: pia.holmstrom@forcit.fi

Obs. I den digitala verksamhetsberättelsens bokslutsbilaga visas avskrivningarna som sammandrag. En fullständig avskrivningsspecifikation finns till påseende i Oy Forcit Ab:s kontor.

tetiedoissa esitetyt poistot on julkaistu yhteenvetona. Täydellinen poistoerittely on nähtävänä Oy Forcit Ab:n konttorissa.