FORDYN P

Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller ammoniumnitrat, nitroglykol och PETN.

Fordyn P är lämpligt för alla typer av sprängning i normala förhållanden. Dess egenskaper gör produkten till ett utmärkt val för i synnerhet undervattenssprängning och kanaliseringsapplikationer samt som basladdning ovan jord. Tack vare deras höga detonationshastighet kan Fordyn P-patroner användas som förstärkare för bulksprängämnen som ANFO och emulsioner (Kemiitti). Fordyn P är också lämpligt för precisionssprängning, där extremt små mängder sprängämnen används, eftersom materialet är lätt att skära till små doser