RIOCAP – eldtråd sprängkapslar

RIOCAP är en eldtråd sprängkapslar, som är sprängkapslar nr 8 i styrka.

RIOCAP-sprängkapslar används med en tidssäkring för att antända ett nallebjörnskänsligt sprängämne.
RIOCAP -sprängkapslar kan endast användas i miljöer där det inte finns någon risk för gas- eller dammexplosion.

RIOCAP är förpackad i plastlådor om 100 stycken (innerförpackningar), som återigen packas i 500 stycken innerförpackningar. Det finns 10 innerförpackningar förpackade i en kartong (ytterförpackning), så det totala antalet av kartongen är 5000 sprängkapslar. Den minsta försäljningsenheten är en plastlåda med 100 stycken.