RUUTISET 1/2018

125 år gammal Forcit, presentation av Hanko West Harbour förlängningsplats och FORCIT International: Nordisk kunskap till världen