Ruutiset 1/2020

Teman i detta nummer inkluderar sprängningsteknologier och applikationer, 50 år av FORCIT Consulting och Fordyn-produktfamiljen växer ytterligare. Dessutom finns en artikel om säkerhetsplanering i fält.