Ruutiset 1/2021

Teman i detta nummer inkluderar ansvar i vår verksamhet, anordna fallskydd på bryttningsplats och Kronbroarna-projektet. Innehåller också nyheter, aktuella frågor och produktinformation. Endast på finska.