Ruutiset 2/2020

Teman i detta nummer inkluderar korona, investeringar och tillväxt, förnyelser av blasters-licenser och hållbarhetsåtgärder.