Ruutiset 2/2022

I detta nummer finns det till exempel artiklar om vibrationer orsakade av gruvbrytning, digital teknik inom gruv- och stenbrytningsindustrin, samt en presentation av arbetsfältet Boliden Kevitsa Mining Oy.

Tidningen finns endast tillgänglig på finska.