KEMIITTI 810 UG

Kemiitti 810 är ett emulsionssprängämne som på laddningsstället måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen och laddas genom pumpning. Produkten laddas i borrhål underifrån, ovanifrån eller i lodrät riktning genom att pumpa med en underjordisk laddningsapparat. Produkten känsliggörs till ett färdigt sprängämne inom 10 till 30 minuter efter laddning. Kemiitti 810 är mångsidigt lämplig för underjordsbrytning, speciellt när snabb laddning och/eller väldigt god vattentålighet krävs. Formen är fetaktig och färgen är vit eller gulaktig. Råvarorna (matris och tillsats) i Kemiitti 810 levereras till kunden i transportbehållare eller i IBC-förpackningar. Användningen av Kemiitti 810 måste följa lokala myndighetsbestämmelser. Dokument för den färdiga K810 UG-produkten på användningsplatsen:
Uppdaterad
Uppdaterad
Oljeblandning K810 UG, transport och lagring
Gasningsmedel K810 UG, transport och lagring
Matris K810 UG, transport och lagring