PENO C

PENO C är ett högeffektivt, plastiskt sprängämne. PENO C lämpar sig framför allt för rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner. PENO C är ett plastiskt markeringsfärg för civilt bruk. Det innehåller cirka 85 % pentrit och ett internationellt godkänt markeringsfärg. Produkten är gulaktig och bevarar sin plastiska egenskap över ett stort temperaturintervall. PENO C lämpar sig framför allt för rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner. Det kan även användas som volym för röjnings- och skärningsladdningar. Tack vare den goda vattenbeständigheten kan produkten användas för undervattenssprängningar. Vid testanvändning uppfyller PENO C kraven på standardbooster i EN 13631-12.
Uppdaterad
Uppdaterad