Utbildning och samarbete på sprängningsbranch

Vi deltar aktivt i att utbilda nya personer i branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också nära med olika utbildningsinstitutioner.

All utbildning du behöver kan du få hos oss, både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.

Samarbete med utbildningsinstitutioner

Vi deltar aktivt i att utbilda människor för branschen på olika nivåer, vare sig det är omskolning i vuxenlivet eller omskolning för ungdomar. Vi kan delta i föreläsningar eller samarbeta för att utveckla kursmaterial. Samtidigt förser vi utbildningsinstitutionerna med den senaste informationen om branschen och produkterna samt relaterad teknologi.

Vi är också aktivt involverade i att utbilda de som redan arbetar inom området. Innehållet i dessa utbildningar kan vara att bibehålla yrkeskunskaper eller vidareutbildning. Ett exempel på dessa är vårt deltagande som föreläsare, t.ex. för laddares behörighetskurser och repetitionskurser över hela Finland.

Du hittar ett brett utbud av utbildningar i FORCIT Consultings utbildningserbjudande.

Gå till utbildningssidorna för Forcit Consulting Finland

Samarbete med föreningar och organisationer

Vi arbetar nära olika organisationer och bidrar också till utvecklingen av branschen genom olika föreningar.
Vi för vår del vill bidra till en säker och ansvarsfull utveckling av vår bransch och arbetar därför i nära samarbete med olika intressenter.

Intresserad av samarbete?

kontakta oss >>

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi också en god kunskap angående tillståndsfrågor.I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din webbplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi känner också till tillståndsfrågorna exakt.

Teknisk service

Vi guidar våra kunder i användningen av produkterna, vid behov, både via telefon och på plats. Du får enkelt svar på alla dina frågor med ett telefonsamtal.