Lagring och licensiering

Vi förser våra kunder med lagringstjänster på våra stationer för att förbättra säkerheten. Dessutom kan du genom oss hyra lager som är lämpliga för lagring och förvaring på plats.

Vi stöder också våra kunder i egna lagerlicensieringsprocesser.

Vi hyr förvaringsbehållare i olika storlekar för säker förvaring av sprängämnen samt utrymme i våra egna förvaringsutrymmen. Uthyrningstjänsten inkluderar också påfyllnad av lager och bortskaffande av föråldrade sprängämnen om ett separat avtal finns.

Forcits omfattande stationsnät täcker hela Finland och garanterar därmed att våra tjänster finns nära tillhands. Vår sakkunniga personal kan också hjälpa våra kunder vid ansökan för lagringstillstånd. Kontakta en av våra servicestationer eller säljare för mer information angående lagerhållning.

Transportservice

I ett samhälle där kraven ständigt skärps kan du vara säker på att vi levererar sprängämnen till din arbetsplats i tid, säkert och i enlighet med lagar och förordningar. Vår transportutrustning är alltid uppdaterad och vi också en god kunskap angående tillståndsfrågor.

Sprängämnesutbildning och samarbete

Vi deltar aktivt i att utbilda nya personer i branschen såväl som de som redan arbetar i branschen. Vi arbetar också nära med olika utbildningsinstitutioner.

All utbildning du behöver kan du få hos oss, både för att behålla dina yrkeskunskaper och för att lära dig något nytt.