Oy Forcit Ab on sitoutunut suojaamaan kaikkien ulkoisten sidosryhmiensä edustajien yksityisyyttä. Ulkoisia sidosryhmiämme ovat muun muassa asiakkaat, toimittajat ja työnhakijat. Tällä tietosuojaselosteella informoimme ulkoisten sidosryhmiemme edustajia heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Oy Forcit Ab (Y-tunnus: 0103189-6) 
Forcitintie 37 
10900 Hanko

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja@forcit.fi

Mitä tietoja keräämme

  • Yhteystiedot 
  • Muut mahdolliset liiketoimintamme kannalta oleelliset henkilön itsensä antamat tiedot 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 
  • Asiakkuuden ylläpito 
  • Voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti toimiminen 
  • Rekrytointi 

Rekisteröidyn oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on kerätty 
  • Rekisteröity voi pyytää tietojensa oikaisua 
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista

Tietojen säilytys, suojaus ja käsittely

Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti, ja niitä käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoidossa. Henkilökuntamme on koulutettu toimimaan vastuullisesti EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Säilytämme henkilötietoja tarpeellisen ajan, jotta voimme toimia tässä selosteessa mainittujen liiketoimintamme kannalta oleellisten käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti. Rekisteröidyn pyynnöstä, ja jos mikään muu laki ei vaadi tietojen säilyttämistä, henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää, että tiettyjä tietoja säilytetään pidempiä aikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja vai ei. Keräämme myös lokitietoja, joita säilytämme lain edellyttämän ajanjakson ajan.

Henkilötietojen pyytäminen ja poistaminen

Poistamme ja luovutamme henkilötietoja vain henkilön omasta pyynnöstä. Henkilön on esitettävä toimipisteessämme virallinen henkilöllisyystodistus, tapaaminen on sovittava etukäteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tietosuoja@forcit.fi. Toimipisteet, joissa asiaa voidaan käsitellä, ovat Hanko, Vihtavuori tai Tuusula. 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös rekisteröidylle, jos se on lain puitteissa sallittua. Joissain tapauksissa saatamme käyttää kolmannen tahon palveluita, ja tämä saattaa edellyttää myös henkilötietojen luovuttamista, jotta Forcitin hankkima palvelu on mahdollista suorittaa. Forcit vastaa näissä tapauksissa kolmansien tahojen toiminnasta kuten omastaan.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta esimerkiksi silloin, jos lainsäädäntöön tulee muutoksia tai tarkennuksia. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan erikseen.