FORCIT Groups årsberättelse 2023 är publicerad

Under året 2023 var FORCIT Groups finansiella utveckling stabil, trots det ekonomiska läget i Europa och den utmanande byggmarknaden.

FORCIT Groups personal fortsatte att öka tillsammans med den växande verksamheten och uppgick till 590 anställda i slutet av 2023.

Läs årsberättelsen här.