AUSTIN SHOCKSTAR SURFACE

Shock*Star är ett tändningssystem utan el (shock tube system) som är tillverkad av Austin Detonator, och har funnits på marknaden sedan år 1993. Tack vare en lång produktutveckling är den ett tryggt, precist och säkert sprängkapselsystem. Tändsystemet består av Shockstar MS-sprängkapslar och Shockstar Surface-kopplingar som används på fältytan.

Shock*Star MS- finns tillgänglig med 31 olika fördröjningar från 0 till 1000 ms. De används för initiering av cast boosters och högexplosiva ämnen. Shock*Star MS-serien kan utrustas med T-koppling för upptändning med detonerande stubin.

Shock*Star Surface-kopplingsblock är särskilt utformade för initiering av andra signalledarsprängkapslar och för att skapa en fördröjning mellan hål.

StarTube Med StarTube möjliggörs ett ickeelektriskt system från initieringspunkten genom hela sprängningen. StarTube finns tillgängligt i rullar om 400, 600, 800 och 3 000 meter så att en enda oskarvad signalledare från initieringspunkt till borrhål blir möjlig. Kopplingsrör i plast för anslutning av StarTube till Shock*Star Surface ingår i varje förpackning.