DaveyTronic®UG

Turvallisin ja kehittynein sähköinen laukaisujärjestelmä maanalaisiin räjäytystöihin:

DaveyTronic®UG –elektroninen räjäytysjärjestelmä pohjautuu maailman kehittyneimpään  elektroniseen järjestelmään, DaveyTronic®SP:hen, mutta on kehitetty siitä vielä eteenpäin.  DaveyTronic®UG -järjestelmä on kehitetty Davey Bickfordin ja Enaex Mining Technical Solutions -tiimien yhteistyönä, ja se edustaa todellista muutosta maanalaisessa räjäytystoiminnassa. Tervetuloa tulevaisuuteen!

DaveyTronic® UG -nallit on suunniteltu varta vasten vaativiin maanalaisiin räjäytystöihin, ja niiden ominaisuuksiin kuuluu muun muassa seuraavaa:

  • Dynaamisen paineen sieto kestävän kuparikuoren ja PVC-päällysteen ansiosta
  • Elektroniikkamoduulin älykäs rakenne tekee siitä vastustuskykyisen sähkömagneettisille pulsseille