EXEL™

Exel™ -impulssiletkusytytysjärjestelmä sopii kaikkiin kaivos-, louhinta- ja rakennustyömaiden räjäytystöihin. Järjestelmä koostuu reikiin sijoitettavista nalleista, maanpinnalla olevista nalleista, räjäytysnallien ja pintanallien yhdistelmistä sekä kentän sytytykseen käytettävä nalli/pintahidaste. Reikien sytytysjärjestys ja viive voidaan optimoida nallien hidasteaikojen avulla. Nallit on kiinnitetty standardipituiseen impulssiletkuun. Impulssiletku välittää sytytyssignaalin nalleille. Exel™ -komponentit ovat turvallisia useimpien sähköisten kenttien aiheuttamien vaarojen suhteen. Järjestelmään kuuluvat seuraavat tuotteet:

Exel™ MS on sarja tehokkaita ei-sähköisiä räjäytysnalleja, joissa on eri millisekuntien (MS) hidasteita peräkkäisten sytytysten välille. Exel™ MS -räjäytysnallikokoonpano koostuu ei-sähköisestä räjäytysnallista sekä Exel™-impulssiletkusta.

Exel™ LP nallit ovat sarja tehokkaita impulssiletkuun perustuvia pitkän hidastevälin nalleja. Exel™ LP nallit koostuvat impulssiletkunallista sekä keltaisesta Exel™- impulssiletkusta. Exel LP -räjäytysnallien tarjoamat hidasteajat soveltuvat maanalaisten kaivosten valmistelulouhintaan sekä tunnelien louhintaan.

Exel™ B -liitin on kytkinkappale, jolla voidaan sytyttää 5-20 Exel™ -impulssiletkua samanaikaisesti. Vakiomuotoiseen Exel™ B -liittimeen kuuluu SL0-kytkentäkappale (vihreä), joka sisältää räjäytysnallin ilman hidaste-elementtiä. SL0-kytkentäkappaleeseen on liitetty Exel™ -letkunipun räjäyt-tämiseen mitoitettu räjähtävä tulilankasilmukka.

Exel™ Connectadet™ SL on ei-sähköinen, pintahidasteellinen sytytysjärjestelmä. Se on kehitetty tarjoamaan mahdollisimman suurta joustavuutta sytytysuunnitelmissa, joissa jokaisessa reiässä on sama perushidaste. Sytytysjärjestys toteutetaan siis pintahidasteilla ja järjestelmä perustuu kahdeksan erilaiseen pintahidasteeseen, joissa hidaste on 0–176 ms välillä.

Exel™ Starter helpottaa räjäytystyön liitosten tekemistä kivilouhoksissa, avolouhoksissa sekä maanalaisissa kaivoksissa. Exel™ Starter-järjestelmää voidaan jatkaa Exel™ Lead in Linellaja jatkoksilla, jolloin laukaisupaikka saadaan turvalliselle etäisyydelle räjäytyspaikasta.

Valmistaja: Orica Sweden, joka käyttää aloiteräjähteetöntä NPED (Non Primary Explosives Detonator) teknologiaa ja nallit eivät siten sisällä lyijyatsidia.