F- & K-RÖRLADDNING

F- och K-rörladdningarna har en pulverliknande massa som innehåller nitroglykol och kiselgur och de är förpackade i polypropenrör.

K-rörladdningar är speciellt utformade för dimensionell brytning i stenbrott och andra tillämpningar som kräver mindre och kontrollerade laddningar.

För F-rörladdningar är den primära tillämpningen slätsprängning och förspaltning ovan jord och i tunnelarbeten, men de kan också användas vid andra typer av sprängning där en exakt mängd sprängämnen krävs. När konturlinjer sprängs med hjälp av F-rörladdningar minimeras skadorna på kvarvarande berg, vilket ger hållbara väggar av hög kvalitet. Dessutom kommer kvarvarande väggar att få önskade konturlinjer.

Rören (Ø 17mm) kan utrustas med låshylsor som centrerar rören i borrhålet och förhindrar att de kastas ut ur hålet. När röret centreras bildas en luftkudde mellan röret och hålets vägg, vilket minskar risken för onödig sprickbildning i berget.

Käyttöturvatiedote, F-rörladdning
Käyttöturvatiedote, K-rörladdning