FORDYN

Fordyn-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller bland annat nitroglykol och ammoniumnitrat.

Fordyn är lämplig för alla typer av sprängarbete i alla normala förhållanden. På grund av sina egenskaper används den särskilt vid undervattenssprängning, som bottenladdning vid ovanjordssprängningar, kanalsprängning och sprängning inom bebyggda områden. På grund av sin höga detonationshastighet är Fordyn-patroner med Ø 43 mm och större lämpliga detonatorer för sprängämnen av bulktyp såsom Anfo och Kemiitti. Eftersom Fordyn kan portioneras exakt lämpar den sig även för sprängarbeten där man behöver mycket små mängder sprängämne.