FORPRIME 25

Forprime 25 är en klenhålsprimer som är avsedd för tunneldrift och annan underjordsbrytning tillsammans med bulksprängämnen.

Forprime 25 används i regel vid ortdrivning som sprängkapselförstärkare för emulsionssprängämnen och ANFO, då man laddar med laddapparat. Produkten innehåller pentrit- och hexogenbaserad (PETN och RDX) blå massa. Den plastiska massan är i praktiken olöslig i vatten och den har patronerats i polypropenrör. Forprime 25-röret är ljusgrönt och det kan vid behov förses med en ändplugg, som även fungerar som sprängkapselhållare.