KEMIITTI 510

Kemiitti 510 är ett emulsionssprängämne dopat med ammoniumnitratprills (0–30 %) som sensibiliseras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället. Produkten tillverkas av avancerade laddningsenheter som transporterar och blandar mellanledsprodukter på laddningsplatsen. När produkten har blandats pumpas den genom en slang direkt in i borrhålet där den sensibiliseras till ett färdigt sprängämne på 10–30 minuter från laddning.

Kemiitti 510 passar alla tillämpningar ovan jord, särskilt i verksamheter som kräver snabb laddning och/eller god vattenbeständighet. Produkten är fettliknande i konsistensen och har en vit eller gulaktig färg. Beroende på råmaterialbehållarnas kapacitet kan 12 till 14 ton färdigt sprängämne tillverkas på fordonet i en omgång. Lokala bestämmelser måste beaktas när Kemiitti 510 används.