KEMIITTI 510

Kemiitti 510 är ett emulsionssprängämne med ammoniumnitratprillor (0–30 %) som tillsats som måste känsliggöras kemiskt från emulsionsmatrisen vid laddningsstället. Produkten tillverkas i ett laddningsfordon som transporterar råvarorna och blandar dem vid laddningsplatsen. Efter blandning av produkten pumpas produkten direkt in i borrhålet med hjälp av en slang, där den känsliggörs till ett helt färdigt sprängämne inom 10 till 30 minuter efter laddning.

Kemiitti 510 är lämplig för alla typer av dagbrottsbrytning av berg, speciellt när snabb laddning och/eller god vattentålighet krävs. Formen är fetaktig och färgen är vit eller gulaktig. Med hänsyn till kapaciteten hos råvarutankarna är det möjligt för fordonet att producera 12–14 ton färdigt sprängämne. Användningen av Kemiitti 510 måste följa lokala myndigetsbestämmelser.