Kemiitti 810 OP

Kemiitti 810 OP on panostuspaikalla emulsiomatriisista kemiallisesti herkistettävä, pumppaamalla panostettava emulsioräjähdysaine, joka pumpataan panostuskohteessa letkun avulla suoraan porareikään. Tuote herkistyy porareiässä täysin valmiiksi räjähdysaineeksi 10–30 minuutin kuluessa panostamisesta. K810 OP tuotteeseen ei voi sekoittaa panostuksen aikana ammoniumnitraatti prillejä.

Kemiitti 810 OP soveltuu kaikenlaiseen kallion avolouhintaan, erityisesti kun tarvitaan nopeaa panostusta, erittäin hyvää veden kestävyyttä tai halutaan vähentää ympäristön typpikuormitusta. Olomuodoltaan se on rasvamainen ja väriltään valkoinen tai kellertävä. Raaka-ainesäiliöiden kapasiteetti huomioiden, panostusajoneuvolla on mahdollisuus valmistaa 9-27 tonnia valmista räjähdysainetta. Kemiitti 810 OP:n käytössä on otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset. Tuotteen käyttö vaatii aina erillisen toimitussopimuksen.