PENO C

PENO C är ett högeffektivt plastiskt sprängämne för anläggningsarbeten. PENO C är särskilt lämpligt för användning vid rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner.

Peno C är ett plastiskt sprängämne för anläggningsarbeten som innehåller cirka 85 % pentrit och en internationellt godkänd markeringsfärg. Produkten är gulaktig i färgen och förblir plastisk över ett brett temperaturintervall. PENO C passar särskilt bra för användning vid rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner. Den är också lämplig för minröjning, IEDD- och EOD-arbeten samt fyllning av formade laddningar. Tack vare dess goda vattentålighet kan produkten också användas för undervattenssprängning. PENO C uppfyller kraven för en standardförstärkare i enlighet med EN 13631-12.