RIONEL F

RIONEL F MS -serien avsedd att användas som borrhålssprängkapsel i vanliga sprängningssituationer. RIONEL F MS tillverkas i en rad olika fördröjningstider. Vid användning i kombination med RIONEL F SCX kopplingsblock erbjuder produkten en mängd olika alternativ för initieringssekvenser. RIONEL F MS ger en mycket exakt fördröjning som minskar risken för tidsöverlappning.

The RIONEL F LP -serien är avsedd att användas vid gruvdrift och tunneldrift under jord, i båda fallen i icke brandfarlig miljö. RIONEL F LP-seriens fördröjning är längre än RIONEL F MS-seriens, och används vid underjordiskt sprängarbete i trånga utrymmen som kräver en längre fördröjningstid.

The RIONEL F SCX -serien är avsedd för att spränga i sekvenser och möjliggör intervall för fördröjningstid mellan spränghålen med hjälp av enkla ytkopplingar. RIONEL F SCX-serien används för att ge olika sekvenser mellan spränghål och olika rader av borrade hål. I kombination med RIONEL F MS och LP ger produkten en stor valfrihet vid tidsutformningen för en sprängning. RIONEL F SCX består av en signalledare med upplindad tråd av olika längd. Produkten har även ett kopplingsblock av plast, som innehåller en svagt laddad högprecisions-sprängkapsel med fördröjnings om minimerar buller och splitter. Upp till 6 signalledare kan anslutas till kopplingsblocket, vars färgkod indikerar fördröjningen.